Go to Top

SIB-traject (in Dutch)

Internationalisering, hoe pakt u dat aan?

Internationalisering leidt tot groei. Het biedt nieuwe kansen en mogelijkheden. Het verbreedt het blik- en werkveld van uw onderneming. Het leidt tot innovatie. Maar hoe pakt u dat goed aan? Waar ligt de kracht van uw product of dienst? Welke markten bieden kansen? En wat moet u doen om die kansen te pakken?

Wat is Starters International Business (SIB)?

De Nederlandse overheid wil het MKB stimuleren om meer te internationaliseren. Daarvoor heeft zij diverse subsidies beschikbaar gesteld, waaronder subsidie voor coaching en begeleiding bij de voorbereiding op internationalisering: Starters International Business (SIB). Met de subsidie is deze coaching 100% gratis.

Het SIB-traject van ENTRY2MARKET

ENTRY2MARKET is officieel uitvoerder van de coachingstrajecten (SIB-trajecten) en biedt u een intensief coachings- en activeringstraject waarbij u tot een duidelijke internationale aanpak komt. Het traject geeft u inzicht in úw kansen in het buitenland. En in wat er concreet nodig is om daar succesvol te worden.

Waarom zou u meedoen?

Veel bedrijven die willen internationaliseren, worden vaak tegen gehouden door:

  • Onvoldoende inzicht in de eigen succesfactoren en unique selling points
  • Het ontbreken van de juiste informatie, of juist een overvloed aan informatie (men ziet door de bomen het bos niet meer)
  • Taal- en cultuurbarrières
  • Het ontbreken van voldoende ‘overzicht’ om het internationaliserings-proces succesvol te kunnen uitvoeren en managen
  • Onduidelijkheden ten aanzien van internationale wet- en regelgeving
  • Het idee als onderneming ‘te klein’ of ‘te jong’ te zijn om te kunnen internationaliseren
  • Gebrek aan tijd, niet weten waar te beginnen

Samen met ENTRY2MARKET tackelt u al deze bezwaren. Ons doel is dat u aan het eind van het SIB-traject een duidelijke internationaliseringsstrategie heeft en ook echt de stap over de grens zet. De adviseurs van ENTRY2MARKET begeleiden u in 3 à 4 persoonlijke sessies naar een internationaliseringsstrategie, met als resultaat een concreet stappenplan waarmee u direct aan de slag kunt.

Brochure Groeikansen over de Grens

Lees alles over het SIB-traject van ENTRY2MARKET in onze brochure.

Direct een SIB-voucher aanvragen?

Neem contact met ons op en wij regelen direct de SIB-voucher aanvraag voor u.

Uitvoerende Organisatie SIB

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren