Go to Top

Starters International Business (SIB) | ENTRY2MARKET

Starters International Business

Internationalisering leidt tot groei. Het biedt nieuwe kansen en mogelijkheden. Het verbreedt het blik- en werkveld van uw onderneming. Het leidt tot innovatie. Maar hoe pakt u dat goed aan? Waar ligt de kracht van uw product of dienst? Welke markten bieden kansen? En wat moet u doen om die kansen te pakken?

Onder de regeling Starters International Business (SIB) biedt ENTRY2MARKET u ‘Groeikansen over de Grens’. Een gratis intensief coachings- en activeringstraject waarbij u tot een duidelijke internationale aanpak komt. Het traject geeft u inzicht in úw kansen in het buitenland. En in wat er concreet nodig is om daar succesvol te worden. Een traject voor ondernemers, door ondernemers.

Starters International Business (SIB)

De Nederlandse overheid wil het MKB stimuleren om meer te internationaliseren. Daarvoor heeft zij diverse subsidies beschikbaar gesteld. Starters International Business een van die subsidie-regelingen. De Nederlandse overheid verschaft MKB-ers met internationaliseringsplannen een voucher waarmee de MKB-er een zogenaamd SIB-traject kan inkopen: een coachings- en activeringstraject ter voorbereiding op internationalisering. ENTRY2MARKET is door de overheid geaccrediteerd om deze SIB-trajecten uit te voeren. Via ENTRY2MARKET kunt u de SIB-voucher aanvragen en direct het traject starten. De adviseurs van ENTRY2MARKET begeleiden u dan in 3 tot 4 intensieve sessies bij de verwezenlijking van uw internationale ambities.

Waarom zou u meedoen?

Veel bedrijven die willen internationaliseren, worden vaak tegen gehouden door:

  • Onvoldoende inzicht in de eigen succesfactoren en unique selling points
  • Het ontbreken van de juiste informatie, of juist een overvloed aan informatie (men ziet door de bomen het bos niet meer)
  • Taal- en cultuurbarrières
  • Het ontbreken van voldoende ‘overzicht’ om het internationaliserings-proces succesvol te kunnen uitvoeren en managen
  • Onduidelijkheden ten aanzien van internationale wet- en regelgeving
  • Het idee als onderneming ‘te klein’ of ‘te jong’ te zijn om te kunnen internationaliseren
  • Gebrek aan tijd, niet weten waar te beginnen

Samen met ENTRY2MARKET tackelt u al deze bezwaren. Ons doel is dat u aan het eind van het SIB-traject een duidelijke internationaliseringsstrategie heeft en ook echt de stap over de grens zet. De adviseurs van ENTRY2MARKET begeleiden u in 3 à 4 persoonlijke sessies naar een internationaliseringsstrategie, met als resultaat een concreet stappenplan waarmee u direct aan de slag kunt.

ENTRY2MARKET | Starters International Business

Activering & Coaching | Landenonderzoek | Klantanalyse | Concurrentieanalyse | Signalering van Regelgeving | Subsidies & Incentives | Plan van Aanpak

Uitvoerende Organisatie SIB