Go to Top

Export biologische producten? Start een gratis SIB-traject

Export biologische producten groeit

De export van biologische producten vanuit Nederland is vorig jaar wederom gestegen met 11% ten opzichte van 2013. Duitsland is daarbij verreweg de grootste afnemer met zo’n 40%. Daarnaast zijn België, Frankrijk, de Scandinavische landen en het Verenigd Koninkrijk de belangrijkste exportlanden. Maar ook de export naar de Verenigde Staten en Azië stijgt en biedt kansen voor bio-ondernemers, aldus de overheid.

Dat klinkt allemaal zeer uitnodigend, maar hoe pakt u dat als bio-ondernemer goed aan? Hoe pakt u die kansen? Wat moet u weten, regelen, organiseren?

Starters International Business (SIB) | Groeikansen over de Grens

Laat u (gratis) begeleiden door ENTRY2MARKET. Onder de regeling Starters International Business (SIB) biedt ENTRY2MARKET u ‘Groeikansen over de Grens’. Een gratis intensief coachings- en activeringstraject voor MKB-ers die de grens over willen, maar daarbij wel wat begeleiding kunnen gebruiken. Het traject geeft u inzicht in úw kansen in het buitenland. En in wat er concreet nodig is om daar succesvol te worden. Een traject voor ondernemers, door ondernemers.

Wat is Starters International Business (SIB)?

De Nederlandse overheid wil het MKB stimuleren om meer te internationaliseren. Daarvoor heeft zij diverse subsidies beschikbaar gesteld. Starters International Business een van die subsidie-regelingen. De Nederlandse overheid verschaft MKB-ers met internationaliseringsplannen een voucher waarmee de MKB-er een zogenaamd SIB-traject kan inkopen: een coachings- en activeringstraject dat de ondernemer voorbereidt op internationalisering. ENTRY2MARKET is door de overheid geaccrediteerd om deze SIB-trajecten uit te voeren. Via ENTRY2MARKET kunt u de SIB-voucher aanvragen en direct het traject starten. De adviseurs van ENTRY2MARKET begeleiden u dan in 3 tot 4 intensieve sessies bij de verwezenlijking van uw internationale ambities.

Waarom zou u meedoen?

Veel bedrijven die willen internationaliseren, worden vaak tegen gehouden door:

  • Onvoldoende inzicht in de eigen succesfactoren en unique selling points
  • Het ontbreken van de juiste informatie, of juist een overvloed aan informatie (men ziet door de bomen het bos niet meer)
  • Taal- en cultuurbarrières
  • Het ontbreken van voldoende ‘overzicht’ om het internationaliseringsproces succesvol te kunnen uitvoeren en managen
  • Onduidelijkheden ten aanzien van internationale wet- en regelgeving
  • Het idee als onderneming ‘te klein’ of ‘te jong’ te zijn om te kunnen internationaliseren
  • Gebrek aan tijd, niet weten waar te beginnen

Samen met ENTRY2MARKET tackelt u al deze bezwaren. Ons doel is dat u aan het eind van het SIB-traject een duidelijke internationaliseringsstrategie heeft en ook echt de stap over de grens zet.

Brochure Groeikansen over de Grens

Lees alles over het SIB-traject van ENTRY2MARKET in onze brochure.

Direct een SIB-voucher aanvragen?

Neem contact met ons op en wij regelen direct de SIB-voucher aanvraag.

Uitvoerende Organisatie SIB